Hírek Köszöntő Bemutatkozás Önkormányzat Intézmények Galéria Letöltések Üdvözöljük Nagycserkeszen!
“Kis falu van csendes Nyírségben. Szép nagy kert a falu közepében. Legyen áldott minden egyes fája, minden egyes hajlongó fűszála! Ez tanított minden szépre, jóra, Legyen áldott minden itt élt óra! Boldogságot, békét csak itt leltem, Fa-gyökérként hozzá nőtt a lelkem.” Czóbel Minka
Nagycserkesz Község Honlapja P.Sz.

Hírek, újdonságok

Ezen az oldalon találhatóak a településünkről szóló friss hírek, újdonságok, rendezvényeinkről szóló beszámolók.
Nemzeti Összetartozás Napja - Trianoni békediktátum 100. évfordulója 2020.június 04.
„Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk reá.” Ezekkel a sorokkal kezdi ismert, Trianon című versét a piarista kötődésű szegedi költő, Juhász Gyula. A versből sugárzó – kortársainak többségével rokon – rezignált beletörődöttség vezetett annak megállapításáig, hogy már beszélni sem érdemes az 1920-ban történt szörnyűségről. A diktátum igazságtalansága annyira égbekiáltó volt, hogy a költő érezte, pusztán szavakkal, jajkiáltással itt már semmire sem mehetünk. Apponyi Albert, a világháború után Párizsban tárgyaló magyar delegáció vezetője a januári béketárgyaláson előadott beszéde elején így fogalmazott a béke feltételeinek súlyosságával kapcsolatban: „…Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék…” Tisztelt Emlékezők! Nem tudom, sorsszerű volt-e 20. századi történelmünk megannyi kataklizmája, Trianontól a második világháborún át ‘56-ig. Ne vizsgáljuk most azt, hogy így kellett-e történnie, vagy helytelen lépések és döntések sorozata vezetett a tragédiákig. De azt hiszem és vallom, hogy mindezekből csak akkor tudunk felállni, ha nem gyászolva és keseregve, igazságtalanságot és összeesküvést emlegetve tekintünk az elveszett országrészekre, hanem a fájdalomból erőt merítve, egymás kezét szorosan fogva rakjuk egymásra a megmaradt építőkockákat. „Nem lehet feledni, nem soha!” Amikor a Kárpát-medence mára magyar határon túlivá vált területein barangolunk, nem kell sutba dobnunk annak történelmét és szellemét. Igenis emlékeznünk és emlékeztetnünk kell rá, hogy Krasznahorka urai egykor az Andrássyak voltak, hogy Kölcsey Huszt várára tekintve fogalmazta meg: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül”, hogy Gyulafehérvárt fejedelmi központtá tette és felvirágoztatta Bethlen Gábor. Múltunkat és történelmi emlékeinket eltagadnunk nem szabad. Ahogy az egyén önmeghatározásában is fontos szerepe van múltbéli tapasztalatainak, emlékeinek, érzéseinek, úgy egy nemzet múltjában is fáklyaként világítanak a történelmi tettek és helyek, melyek összetartozásunkat fejezik ki és erősítik meg. Fiatalon elhunyt költőnk, Dsida Jenő is visszatérően figyelmeztet, már-már fenyeget, hogy mi történik velünk, ha nem figyelünk saját népünkre. Trianonra emlékezik az ország. Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések következményei még ma is fájó emlékként sejlenek fel a magyarokban, éljenek azok jelenlegi határainkon belül, illetve az egykori nagy Magyarországon bárhol. 1920. június 4-én, éppen 100 esztendeje már, hogy délután 4 óra 32 perckor aláírták a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon- kastély folyosóján azt a trianoni békeszerződést, amelyik felszabdalta hazánkat. A háborúban vesztes Magyarország és a győztes antant szövetség hatalmai között létrejött szerződés átírta a határokat, hazánk akkori területének több mint kétharmadát elveszítette. Emellett 35 ezer főben korlátozták a magyar hadsereg létszámát, megtiltották a nehézfegyverek és a légierő tartását. És amiről a szerződés nem szólt: vasútvonalak, erdők, ásványi anyag lelőhelyek, és temérdek természeti kincs veszett oda Trianonnál. Sokáig a történelem igyekezett megfeledkezni a magyarok számára „gyászos" napról, nem volt fontos az anyaországban és ha megkérdeztek embereket, vannak, akiknek semmi sem jut eszükbe Trianonról. Vannak, akik még tanulmányaik során sem találkoztak az eseményekkel, családokon belül beszéltek csupán az akkori történésekről, de csak csendben és titokban. Majd a szerződés 90. évfordulóján hatályba lépett a nemzeti összetartozás napjáról szóló jogszabály,- az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.- bár egyesek szerint gyásznapot nem kell ünnepelni. Ennek ellenére sokan fontosnak tartják az ünnepet, ami bár fájó, de fontos része történelmünknek. A mai határok már az 1947-es békeszerződésből fakadnak, amely (három falu eltéréssel) nem a trianoni, hanem éppen a fentiek miatt az 1938. január 1-i határokat állította vissza. Napjaink államhatárait emellett a rendszerváltás után született kétoldalú államközi egyezmények, szerződések erősítették meg. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából irodalmi emlékműsor tekinthető meg az alábbi linken:  https://drive.google.com/file/d/1rM7PDWjhaFwkk7lKl6bNBrxeXIpplMFW/view
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság új tűzmegelőzési tájékoztatója és videója
A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatása
Tájékoztatjuk a tisztelt nagycserkeszi vállalkozásokat, mezőgazdasági termelőket, hogy a Nyíregyházi Komposztáló Telepen előállított komposzttermékeinkhez (Nyírkomposzt Plusz) igen kedvezményes, 100 FT+ÁFA/q áron juthatnak hozzá az érdeklődők. A termék pontos leírása, gyártási és értékesítési helyszíne ezen a linken érhető el.
A Nyírségvíz Zrt. tájékoztatása
Tisztelt nagycserkeszi Lakosok A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. GINOP képzési projektet (GINOP-6.1.5-17-2018-00161) valósít meg pályázati támogatással. Ennek a projektnek a keretében INAKTÍV SZEMÉLYEK számára (a célcsoport részletes leírása lent olvasható) IKER 1 vagy IKER 2 szintű - informatikai / okoseszköz kezelői tanfolyamot szervezünk. Az IKER 1 kezdő szintű képzés célja: Kezdő ismeretek átadása a digitális világban használt eszközök és alkalmazások - számítógép / tablet / okostelefon - használatához. A képzési idő 4 nap. Az IKER 2 haladó szintű képzés célja: Haladó ismeretek átadása a digitális világban használt eszközök és alkalmazások - számítógép / tablet / okostelefon - használatához. A képzési idő 4 nap. A képzés helye: Nyíregyháza (RutinSoft Kft. Nyíregyháza, Szarvas u. 25. sz.) A képzés tervezett ideje: 2020.09- l0.hóban A képzés ideje: 4 nap (IKER 1 vagy IKER 2 képzés esetében) A képzésen való részvétel a résztvevőknek díjmentes! Társaságunk a képzésben résztvevők számára étkezési ellátást biztosít a képzési napokon. A képzés végén egy kis ajándékot is adunk a résztvevők számára. Az IKER 1 és IKER 2 szintű képzés célcsoportja INAKTÍV SZEMÉLYEK, mely az alábbi személyek körét jelenti: * Közfoglalkoztatásban álló személyek * Legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső személyek (akik nem vesznek részt jelenleg támogatott képzésben) * Egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban nem álló személyek 16-64 év között) Az inaktív személyek közül a munkaképes korú, 16-64 év közötti személyek vonhatók be képzésbe, köztük a foglalkoztatóval nem rendelkező GYES-en, GYED-en, GYET-en lévők, az eltartotti, háztartásbeli státuszban lévők, köztük a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok. Ezen kívül képzésbe olyan pénzbeli ellátásban részesülő személyek vonhatók be, akik teljes vagy részmunkaidős munkavégzésének nincs elvi jogszabályi akadálya (pl. a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők, a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülők). Amennyiben kérdésük merül fel, kérjük keressék Dobrosi Tamás HR koordinátort az alábbi telefonszámon: +3620/556-3685
„Helybe visszük a szűrővizsgálatokat”
Modern berendezésekkel, orvosdiagnosztikai eszközökkel korszerűen felszerelt szűrőbuszok parkoltak 2020. szeptember 14-én és 15-én  Nagycserkeszen az Egészségház udvarán. Két napos látogatásuk során a lakosságnak számos szűrővizsgálat elvégzésére lehetőség nyílt: az általános állapotfelmérésen kívül kardiovaszkuláris rizikószűrést, méhnyakrák-, vastagbélszűrést, valamint életmódtanácsadást is igénybe vehettek a lakosok Kiss Józsefné polgármester asszony köszöntője után  Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő Úr mondta el gondolatait, kiemelte: „A magyar lakosságnál a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedések a leggyakoribbak, ezek a vezető halálokok is. Minél többen eljönnek az ilyen alkalmakra, annál nagyobb az esélye, hogy időben észreveszik a bajt, a betegek pedig meggyógyulhatnak. Óriási eredményeket mutatnak a statisztikák is az emberek egészségtudatosságának formálásban. A férfiak várható élettartama 3 évvel növekedett 2008 és 2018 között, ám még mindig van min javítani, a szűrési aktivitást lehet még fokozni a kistelepüléseken is.” Román István megyei kormánymegbízott arról beszélt: a lakosság körében nagy az igény arra, hogy egyes szűrővizsgálatokat utazás nélkül, helyben tudjanak igénybe venni. Bertókné Tamás Renáta, az NNK szűrésirányítási főosztályvezetője: „– Rengeteg tanulságos esettel találkozunk az országjárás során, volt olyan középkorú asszony, aki 15 éve nem volt nőgyógyászati vizsgálatokon, holott az emlővizsgálat, a méhnyakrák-szűrés 2-3 évente ajánlott. Köztudott, hogy az időben felismert daganat jó eséllyel gyógyítható, életeket lehet megmenteni a rendszeres szűrésekkel. – Volt olyan páciens, akihez mentőt hívtunk, mert a kardiológiai buszunkban kiderült róla, hogy infarktust kapott, saját lábán jött el EKG-ra, végül az egyik közeli kórház szívkatéteres laborjában mentették meg a tragédiától – sorolta tovább a meghökkentő történeteket a szakember, hozzátéve: az idei szabolcsi körúton kirívó esettel szerencsére nem találkoztak eddig. – De, hogy valami pozitív élményt is említsek: egy alkalommal a nőgyógyászati ultrahangos vizsgálat után nekünk volt szerencsénk közölni az örömteli hírt egy hölggyel, hogy babát vár. Sokan jönnek ki megnyugvással a bőrgyógyásztól is ilyenkor ősszel az anyajegyeket szűrjük, a melanóma súlyos daganatos bőrelváltozás, hamar ad áttétet is.” Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az idén Mezőladányba, Piricsére, Nagycserkeszre, és Székely községbe jutottak el az NNK szűrőbuszai, ezúton is köszönjük, hogy megtisztelték településünket ezen lehetőséggel. P.Sz. (SZON nyomán)
Faültetés Nagycserkeszen
A Településfásítási Program a magyar kistelepülések számára komplex fásítási csomagot kínált ingyenesen. A 12 000 darab belterületi ültetésre alkalmas, 10-14 centiméter törzsátmérőjű, 2-5 méter magas, 3-4 éves földlabdás vagy konténeres sorfa mellett a program a szállítás és az ültetéshez szükséges szakmai segítség költségeit is finanszírozta. Nagycserkesz 25 db kislevelű hársra pályázott, melyek a Petőfi utcán, az Arany J. utcán és az IKSZT udvarán kaptak helyet. 2020. szeptember 29-én került sor a sajtótájékoztatóra, melyen megjelent Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr, Dr. Juhász Anikó Agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár asszony és az Országos Erdészeti Egyesület képviseletében Szokolovszki Géza a Nyírerdő Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgató-helyettese.
A Kölcsey Televízió riportja:
Tisztelt nagycserkeszi Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy Nagycserkeszen megjelent a COVID-19 fertőzés. A mai nap Doktornő jelentette, hogy igazolt fertőzött található településünkön. Mindenkit kérek a szabályok fokozott betartására! A Hivatal, a Támogató Szolgálat és az Óvoda zavartalanul működik a szabályok maximális betartása és betartatása mellett. Türelmet, megértést kérek minden nagycserkeszi Lakostól ezekben a nehéz időkben! Mindenki vigyázzon magára és embertársaira! Tisztelettel: Kiss Józsefné                      polgármester
A Kölcsey Televízió riportja:
Vízmérő aknák téliesítése - A NYÍRSÉGVÍZ ZRT tájékoztató videója
Elmarad a Közmeghallgatás
Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő testülete által 2020. november 25-ére tervezett közmeghallgatás a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel nem lesz megtartva. Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet miatt elhalasztott közmeghallgatás a veszélyhelyzet megszűnése után kerül megtartásra. Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 84/2020.(X.21.) határozatával törvényi kötelezettségének eleget téve 2020. november 25-re tűzte ki a közmeghallgatás időpontját. Az elmúlt napok eseményei és rendelkezései azonban a képviselők szándékait felülírták.  A katasztrófavédelmi törvény rendelkezése szerint 2020. november 4-től nem tartható többek között képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás sem. A veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületi ülésnek minősülő közmeghallgatás a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem tartható meg. Nagycserkesz Község Önkormányzata minden helyzetben a törvényességet tartja szem előtt. Jelen esetben is ez történt. Kérjük szíves megértésüket!
Tilos lesz az avarégetés az egész országban 2021. január 1-től
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja ad lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. Az említett törvény rendelkezése 2021. január 01-ét követően hatályát veszti, így abban az esetben is szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” Az OTSZ. 226. §-ban megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve ott felsorolt feltételhez kötött az ezirányú tevékenység végzése. A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
Tájékoztatás a gépjárműadó beszedésével kapcsolatos változásokról
Az Állami Számvevőszék vizsgálatának jelentése
Nagycserkesz Község Önkormányzatánál is lezajlott az Állami Számvevőszék önkormányzatok integritásának ellenőrzése. Az önkormányzat ellenőrzésének eredményéről szóló jelentés az alábbi linken található: https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2021/21020.pdf?download=true
A felhívás a címre kattintva olvasható el.
Felhívás!
Felhívás! (Komposztáló edény igénylés a készlet erejéig
Értesítés határszemle megtartásáról
Fogathajtó verseny 2021. augusztus 7 - Sportpálya
Tájékoztatás közigazgatási szünetről
Lakossági tájékoztatás
Hírek